New History Books

Sejarah Keagungan Kerajaan-kerajaan Islam (610 M-1922 M) - Edisi Kedua

Author: Mohd. Jamil Mukmin, Ph.D

ISBN: 978-983-2600-45-9

Price: RM 65.00

Kesedaran Generasi Muda terhadap Patriotisme dan Perpaduan

Author: Aziz Ujang & Kadir Arifin

ISBN: 987-967-0924-84-7

Price: RM 45.00

Tun Kudu Wirawati Melaka

(Dual Language - Malay & English)

Author: Mohd. Jamil Mukmin, Ph.D

ISBN: 978-983-2600-47-3

Price: RM 25.00

Zheng He and the Afro-Asian World

Editors: Chia Lin Sien & Sally K. Church

Publisher: Perbadanan Muzium Melaka (PERZIM)

ISBN: 978-967-11386-0-1

Price: RM 100.00

Empayar Melaka Tradisi Agung Melayu

Author: Prof. Emiritus Tan Sri Dato' Dr. Khoo Kay Kim, Prof. Dr. Abdullah Zakaria bin Ghazali, Prof. Datuk Dr. Zainal Abidin bin Kling, Datuk Dr. Haji Mohd. Jamil bin Mukmin, Mardiana binti Nordin, Dr. Arba'iyah binti Mohd. Noor, Haji Baharam bin Haji Azit, Dr. Khasnor binti Djohan, Fazurah binti Mustafa, Dr. Mohd Supian bin Sabtu

Publisher: Perbadanan Muzium Melaka (PERZIM)

ISBN: 978-983-99473-8-0

Price: RM 300.00

Melaka dalam Dunia Maritim

(Dual Language - Malay & English)

Author: Burhanudin Bachik, Aziz Mohd Gorip, Norazmah Abu, Syahidah Abu Sah

Publisher: Perbadanan Muzium Melaka (PERZIM)

ISBN: 983-2585-03-X

Price: RM 49.50

Al-Masalik Wal Mamalik

Author: Ibn Khondazbah

Publisher: Geroda Merah Press

ISBN: 978-967-13777-8-9

Price: RM 50.00

Sejarah Naning "Tanah Berkeramat Penghulu Beradat"

Author: Luqman Nulhakim Harzamar

Publisher: Geroda Merah Press

ISBN: 978-967-15676-5-4

Price: RM 40.00

Hikayat Hang Tuah

Editor: Zainal Abidin Borhan

Publisher: Yayasan Karyawan

ISBN: 978-983-9510-37-9

Price: RM 40.00

Kegemilangan Maritim Kesultanan Melayu Melaka

Author: Mohd Samsudin, Zulkanain Abdul Rahman, Aziz Ujang

Publisher: Penerbit UKM

ISBN: 978-967-492-497-7

Price: RM 40.00

IKSEP History Books

We have been appointed as the sales agent for Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia (IKSEP) books. Please contact us on how to order the books.

1262 - Penemuan Tarikh Baru Pengasasan Empayar Melayu Melaka

(Dual Language - Malay & English)

Authors: Abdul Rahman Ismail, Abdullah Zakaria Ghazali  & Zulkanian Abdul Rahman

ISBN: 978-983-2600--37-4

Price: RM 25.00

ASEAN Patriotisme

Author: Hawa Rohany, PhD, Ed.

ISBN: 978-983-2600-24-4

Price: RM 25.00

Belia & Patriotisme Malaysia

Author: Prof. Hussain Mohamad, PhD

ISBN: 983-2600-14-6

Price: RM 25.00

Busana Melayu Melaka Warisan Bangsa

(Dual Language - Malay & English)

Editors: Dato' Ramlah Abas, Datin Rohani Hussain, PhD & Prof. Madya Sharifah Alwiah Syed Sahil

ISBN: 983-2600-073

Price: RM 40.00

Hikayat Melayu atau Sulalat'us Salatin

Author: Prof. Dato' Mohd Yusoff Hashim, PhD, Compiler

ISBN: 983-99155-6-8

Price: RM 100.00

Jurnal IKSEP: Jilid 2

Author: IKSEP

ISSN: 1511-3221

Price: RM 30.00

Kesultanan Melayu Melaka - Pentadbiran Kuno atau Moden?

Author: Zainal Abidin Abdul Wahid

ISBN: 983-99155-3-3

Price: RM 5.50

Kisah Melaka 1511

Author: Prof. Dato' Mohd Yusoff Hashim, PhD, Ed.

ISBN: 983-2600-27-8

Price: RM 25.00

Laksamana Cheng Ho dalam Sejarah Melaka dan Hubungan Diplomatik dengan Dinasti Ming di China

(Dual Language - Malay & English)

Author: Prof. (Adj) Dato' Mohd Jamil Mukmin, PhD

ISBN: 978-983-2600-36-7

Price: RM 25.00

Jangan Pertikaikan Kewujudannya - Laksamana Hang Tuah: Wira Melayu Sejagat

(Dual Language - Malay & English)

Author: Prof. (Adj) Dato' Mohd Jamil Mukmin, PhD

ISBN: 978-983-2600-46-6

Price: RM 35.00

Pantun Warisan - Khazanah Budaya Bangsa

Author: Prof. (Adj) dato' Mohd jamil Mukmin, PhD

ISBN: 978-983-2600-31-2

Price: RM 250.00

Pejuang-Pejuang Kemerdekaan

Author: Dato' Ramlah Adam, PhD, Comp.

ISBN: 983-2600-04-9

Price: 150.00

Puisi Murni - Antologi Sajak dan Sebuah Pantomin

Author: Mokhtar Yasin

ISBN: 978-983-2600-42-8

Price: RM 25.00

Sejarah Kerajaan-kerajaan Islam Secara Ringkas dan Sejarah Melaka Sebagai Pusat Penyebaran Islam di Nusantara Secara Ringkas

(Dual Language - Malay & English)

Author: Prof. (Adj) Dato' Mohd Jamil Mukmin, PhD

ISBN: 978-983-2600-38-1

Price: RM 25.00

Sejarah Perkembangan Pilihanraya Era Pra-Merdeka, 1955

Author: Dato' Ramlah Adam

ISBN: 983-2600-02-2

Price: RM 20.00

Tun Fatimah - Serikandi Melayu

(Dual Language - Malay & English)

Author: Prof. (Adj) Dato' Mohd Jamil Mukmin, PhD

ISBN: 978-983-2600-39-8

Price: RM 25.00

Tun Perak - dalam Sejarah dan Dinamisme Ketamadunan Bangsa

Author: Prof. Dato' Mohd Yusoff Hashim, PhD

ISBN: 983-99155-0-9

Price: RM5.50

Yusoff Rono - Wira Bukit Kepong

Author: Muhammad Zaidee Daut

ISBN: 983-2600-25-1

Price: RM 25.00

Hukum Kanun Melaka

Author: Abu Hassan Sham

ISBN:

Price: RM 25.00

Riwayat Laksamana Melaka Hang Tuah (Edisi Khas)

Authors: Riduan Ismail & Ismail Md Yaacob

ISBN: 978-9-8111-1320-8

Price: RM 65.00

Sungai Rambai Merentas Zaman (1790-2015) - dari Sulawesi ke kepulauan Riau dan Berkampung di Tanah Melayu

Authors: Jasmi Ahmad, PhD & Jaafar Kelana Al-Bugisi

ISBN: 978-967-13964-0-7

Price: RM 38.00

Web
Analytics