Upcoming Books  
         Perpustakaan Penggerak Peradaban           (Edisi kulit lembut dengan tambahan 2 bab baru)
Authors: Shaharom TM Sulaiman & Mohammad Fazli Baharuddin

Pengurusan Rekod Pejabat

Raja Abdullah Yaacob, Abdul Rahman Mohd & Ahmad Zam Hariro